MALÁ ŠTÁHLE

Nadcházející události v Kostele sv. Jana Křtitele Malá Štáhle

Pravidelná nedělní bohoslužba pouze v termínu poutě 

Pouť 30.6.2024 v 11 hod.

-Pouť 20.6.2021 můžete shlédnout zde

Pořad bohoslužeb ve farnostech: