ZPROVOZNĚNÍ ZVONŮ

Farníci sestavili stavebnici, která vyřešila pravidelné zvonění v naší farnosti. Od 1.5.2021 probíhá zkušební období. Časy zvonění ve :

12 hodin - denně

18 hodin - denně

10,15 hodin - v neděli před bohoslužbou