Tříkrálová sbírkaV našem kostele probíhá Tříkrálová sbírka, všem dárcům děkujeme.


Tři Králové přišli i k nám (9.1.2022), zazpívali a dostali jsme i sladkou odměnu. Děkujeme všem za aktivní zapojení do Tříkrálové sbírky.