RESTAUROVÁNÍ OBRAZU                   Z HLAVNÍHO OLTÁŘE                   (SV. JANA KŘTITELE)

Obraz je poškozen. Je třeba odborný zásah, který si  vyžádá  vyšší finanční prostředky  ( zhruba 400 000,- Kč). Z tohoto důvodu žádáme o finanční dary, které by umožnily opravu - finanční částku můžete předat osobně při bohoslužbě, příp. na faře přímo panu faráři.


Pán Bůh zaplať za Vaše dary.