POUŤ 14.8.2022 - Kaplička  Horní Václavov

Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše svatá v Horním Václavově u Bruntálu,  neděle 14.8.2022. Kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužbu sloužil P. Mgr. Josef Altman. Zpívali a na kytaru hráli paní Olga a pan Marek. Pod uměleckým vedením paní Berty zpívali zúčastnění poutníci z okolních farností. Výzdobu, občerstvení a sladkosti zajistila paní Maruška se svým týmem. Po bohoslužbě následovalo Agapé s výborným občerstvením jak jsme ve Václavově již zvyklí. Nejprve však bylo, jako v našem parlamentu porcování medvěda, tak ve Václavově bylo porcování Pýchavky. Nůž držel v ruce pan Marek, pýchavky zajistila a dodala paní Olga (zřejmě jezdí do lesa s vozíkem). Ti nejrychlejší si vybrali největší kus....  Na přání většiny poutníků nám pan farář řekl několik vtipů a příhod ze života. Opět další vydařená akce, na které jsme se zase něco nového dozvěděli. Počasí vyšlo, co více si můžeme přát.

Děkujeme a zase někdy příště.POUŤ 14.8.2021 - KAPLIČKA

Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o přípravu nejen květinové výzdoby, úklidu kapličky, úpravy okolí kapličky ale i o přípravu výborného občerstvení.