Plánované opravy, rekonstrukce ...


Plánované opravy, rekonstrukce ... 2022

1. Oprava Anděla z hlavního oltáře - vyhlášena sbírka - transparentní účet  splněno 26.8.2022
2. Postupná rekonstrukce přilehlé fary a prostor dle konkrétních záměrů

3. Oprava a nátěr vstupních dveří do kostela - splněno srpen 2022

4. Výměna hlavních stropních reflektorů

5. Plynování (3) kostela k ošetření dřevěných materiálů  11.5.2022 - splněno

6. Sečení trávy kolem kostela a fary 30.5.2022 - splněno

7. Opětovné zprovoznění zvonů s pravidelným zvoněním - probíhá režim zkoušení - od 20.6.2022- ukončeno 4.12.2022

8. Oprava, nátěr a oplechování čelních dveří do kostela  15.8.2022 - splněno

9. Instalace, zkoušení zařízení k zobrazování žalmů, písní a textů 31.12.2022 - zkušební provoz probíhá - ukončeno 4.12.2022

10. Oprava hřbitovní zdi - obecní zakázka


Děkujeme za aktivní pomoc, návrhy, připomínky, případně i drobné dary. 


Plánované opravy, rekonstrukce ...  2021

 1. Oprava a zapojení osvětlení bočních oltářů včetně balkonů nad oltáři - splněno 31.3.2021

 2. Osvětlení schodiště do "sekce balkon pro Kata, kůr a věž" - splněno 2.4.2021

 3. Opětovné zprovoznění zvonů s pravidelným zvoněnímprobíhá režim zkoušení - od 1.5.2021

 4. Oprava Anděla z hlavního oltáře - vyhlášena sbírka - transparentní účet

 5. Restaurování obrazu z hlavního oltáře (Sv. Jana Křtitele)

 6. Postupná rekonstrukce přilehlé fary a prostor dle konkrétních záměrů

 7. Oprava ulomeného ramene zvonu - splněno 25.3.2021

 8. Vyčistění křišťálového lustru u hlavního vchodu a oprava nefunkčních žárovek - splněno 3.4.2021

 9. Montáž světla za vstupní dveře kostelasplněno 3.4.2021

10. Výměna klasických svíček na hlavním oltáři za olejové splněno 31.3.2021

11.  Provizorní zapojení osvětlení druhé zákristiesplněno 2.4.2021

12.  Odhalení Ježíšova hrobusplněno 19.4.2021

13.  Plynování kostela k ošetření dřevěných materiálů - splněno 11.5.2021

14. Oprava kříže před hlavním vchodem - splněno

15. Oprava omítek pod věží a při vstupu do kostela - splněno 31.8.2021


Děkujeme za aktivní pomoc případně i drobné dary. 


Vážení přátelé památek, s radostí oznamujeme, že jsme do letošního kola soutěže veřejných sbírek zařadili také váš projekt na obnovu kulturního dědictví. Informace o sbírce se tak dostane k tisícům lidí a bude inspirací pro další, kteří tak jako vy zvelebují okolí a dělají z Česka zemi nejen pamětihodnou, ale také s pamětí. Budeme rádi za šíření výzvy k soutěži. Ve druhém kole už půjde o hodně: mezi finalisty rozdělíme částku 100 tisíc korun. Hlasovat je možné zde: www.mamevybrano.cz/soutez