KŘÍŽ PŘED VCHODEM

Ještě před poutí (po broušení kříže) jsme se pokusili vyčistit tělo Krista. Příští rok plánujeme kvalitnější regeneraci z lešení

Dne 19.6.2021 začala oprava - broušení kříže

Tělo Ježíše se dočkalo také očisty a regenerace

Kříž je vyroben z modřínového dřeva a vyrobil jej Martin Pavlát. Potřebné šrouby a pásovinu vyrobil jeho otec Jiří Pavlát. Kříž byl postaven bez těžké techniky místními silnými chlapy jen za pomocí lan, a navíc se stavěl za silného větru.
Konkrétně to byli: Martin Pavlát, Jiří Pavlát, Stanislav Grigerek, Josef Farkaš, Luboš Svoboda, Radek Sýkora (těch chlapů bylo 7, ale toho jednoho bohužel neznáme). Kříž je osazen stávající sochou Ježíše Krista, kterou opravil pan Palička z Ryžoviště. (Socha Ježíše Krista byla na předchozím kříži, byla poničená a bylo nutné ji opravit).
Původní kříž byl zchátralý (lépe řečeno shnilý), a proto bylo nutné jej, z důvodu bezpečnosti občanů přicházejících na místní hřbitov a do kostela na mše svaté, odstranit.
Nový kříž je darem rodiny Pavlátové. Byl vysvěcen 29. června 2008 místním duchovním správcem P. Mgr. Piotrem Oskwarkem. Nechť památný kříž v nynější podobě zůstane zachován po další generace a dál dohlíží na každodenní cestu obyvatel Ryžoviště na místní hřbitov a na mše svaté.