Oprava Anděla z hlavního oltáře 

Anděl, jehož místo je vlevo nad hlavním oltářem, spadnul, ulomilo se mu křídlo a je značně poškozen. Je třeba odborný zásah, který si vyžádá vyšší finanční prostředky (zhruba 40 000,- Kč). Z tohoto důvodu žádáme o finanční dary, které by umožnily opravu - finanční částku můžete poslat na transparentní účet, nebo osobně při bohoslužbě, příp. na faře přímo panu faráři. 

Číslo transparentního účtu : zde

Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Před opravou

Na levém spodním rohu obrazu chybí Anděl ...

Nemocný anděl čekající na zákrok odborníků...

Po opravě