Oprava ulomeného ramene zvonu


Před opravou

Po opravě