Probíhající sbírky


Oprava Anděla z hlavního oltáře

 40 000,- Kč


Jak přispět?

Při bohoslužbách v kostele, nebo na faře přímo panu faráři, nebo na 

Číslo transparentního účtu : 2701960388/2010


Pán Bůh zaplať za Vaše dary.


Rádi zveřejníme jméno dárce - pokud s tím samozřejmě budete souhlasit.