HISTORIE Ryžoviště

Vložte svůj text...

RYŽOVIŠTĚ

Město Ryžoviště (dříve Braunseifen) leží na úbočí moravskoslezských Jeseníků na náhorní planině (ryžovišťské plató) a to 49°51-1/2" severní šířky a 35°1-3/4" východní délky od Ferro (Ferro - nejzápadnější ostrov španělských Kanárských ostrovů. Ostrov představoval nejzápadnější bod tzv. "Starého světa", a proto od něj byly v letech 1634 až 1884 počítány zeměpisné délky). Městský kostel, který je postaven na kopci a převyšuje celé město, se nachází 614 metrů nad hladinou Středozemního moře. Město je položeno v údolí, které je otevřeno směrem na sever a ze zbývajících tří stran je obklopeno širokými hřbety kopců, po jejichž hřebenech se táhne hranice velkoevropského rozvodí (mezi Severním mořem a Černým mořem). V okolních kopcích také pramení dva větší potoky, které se v obci spojují a pod názvem "Polička" se v Břidličné vlévají do řeky Moravice.

Tyto dva hlavní vodní toky nesly, dle údajů v dobových dokumentech, názvy Braunbach a Seifenbach. První z nich má, z důvodu obsahu železa v okolí prameniště, hnědou vodu, zatímco druhý, s označením "Seifen", dokazuje rýžování zlata. "Seifen" je totiž franské slovo a znamená potok, ze kterého se získává vzácný kov pomocí propírání říčního písku. Spojením jmen těchto dvou potoků vznikl název obce a to Brauseifen.

Názory, že olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (Bruno von Schaumburg, 1200/5 - 1281) založil město a také mu udělil jméno je překonaný.

Dějiny obce Ryžoviště byly probádány již v předminulém století a to tkalcovským mistrem Faustinem Drechslerem a klášterním knězem a děkanem německého řádu Aloisem Schleserem. Na základě jejich poznatků napsal ryžovišťský domovský básník a spisovatel Josef Schmid - Braunfels, v roce 1910, knihu "Dějiny města Ryžoviště" (Geschichte der Stadt Braunseifen).

Vedle této knihy existuje ještě druhé shrnutí dějin obce a to "Městská kronika Ryžoviště". Tato pochází z pera Karla Riedla z Lomnice, který byl, jako historik a kronikář, znám daleko za hranicemi svého rodiště. Obě tyto kroniky se velmi dobře doplňují.

Historií obce se zabývají i knihy "Dějiny Ryžoviště v datech 1190 až 1945", "Braunseifen 1920 - 1921" a "Braunseifen 1922 - 1923".

Ryžoviště je tak, jako i většina měst v moravskoslezských Jeseníkách, hornického původu. První osada vznikla podél potoka, který teče od Lomnice (východní strana) na úpatí kopce, jenž nesl jméno Einsiedelberg (Ansiedelberg).

Ryžoviště bylo založeno v roce 1190, nejspíše v důsledku nalezišť zlata. Prvními obyvateli byli horníci, dřevorubci a uprchlí trestanci. První písemná zmínka o Ryžovišti pochází z roku 1220 (listiny zemského archivu v Brně). Podle ní město leží na cestě z Olomouce, přes Šternberk, do Andělské Hory.

Knihy "Dějiny Ryžoviště v datech 1190 až 1945" a "Dějiny města Ryžoviště" se dočkaly již přeložení do českého jazyka a budou vydány knižně.

"Dějiny města Ryžoviště" od Josefa Schmida - Braunfelse, si zájemci už mohou zakoupit, stejně tak jako i další novou publikaci "Ryžoviště na historických pohlednicích a fotografiích", které obsahuje více jak dvě stě dobových pohlednic a fotografií.