FOTOGALERIE

Boční oltáře

Hrob Ježíše

Nynější Křížová cesta

Původní Křížová cesta

Kazatelna

Víte co je znázorněno na našich zvonech?

Výjevy na klenbě (stropě) kostela

Předsíň hlavního vchodu kostela

Fotografie z historie - pamatujete???

Rekonstruovaná kaplička - poutní místo