FOTOGALERIEVzadu kostela jsou pamětní desky Georga Ruprechta, velitele na hradě Slovinec a jeho manželky Eleonory Doroty v přirozené velikosti. Jejich těla jsou uloženy pod dlažbou kostela ( r. 1663) Hejtman Ruprecht byl 14 let velitelem hradu Slovinec. Pocházel z Vajglova i proto byl pochován v Ryžovišti.


Boční oltáře

Betlém

Hrob Ježíše

Nynější Křížová cesta

Původní Křížová cesta

Kazatelna

Víte co je znázorněno na našich zvonech?

Výjevy na klenbě (stropě) kostela

Předsíň hlavního vchodu kostela

Fotografie z historie - pamatujete???

Rekonstruovaná kaplička - poutní místo