ADORACE V BRUNTÁLE 20.6.2021

Během Adorace zahráli na kytary a zazpívali i manželé z Lomnice

Adorace se zúčastnili v nemalém počtu farníci z Václavova, Lomnice a Ryžoviště